Menu

Waarom deze website

In Den Bosch is er een scala aan diversiteit van zorg, voorlichting  en cursusaanbod rondom moeder/ ouders en (ongeboren) kind. Omdat het voor veel aanstaande ouders moeilijk is een passende route te vinden in het aanbod is ons idee deze zorg rondom zwangerschap, geboorte en opgroeien goed in beeld te brengen. Zodat deze zorg makkelijker toegankelijk wordt voor alle aanstaande (jonge) ouders met hun kinderen wat bij zal dragen aan gezond en veilig opgroeien. De Bossche verloskundige praktijken hebben zodoende het idee opgepakt om de zorg overzichtelijk en duidelijk weer te geven in één website met alle partners in de geboortezorg.

Verloskundigenpraktijk
’s-Hertogenbosch

Wij zijn Ingeborg, Ellen en Sietske. Je kunt meer over ons vinden door op onderstaande knop te klikken.

Vita Nova
verloskundigen

Wij zijn Lieke van Rijssel, Lieke van Hout, Suzanne, Eline en Melissa. Je kunt meer over ons vinden door op onderstaande knop te klikken.

Verloskundige Praktijk
Bij Volle Maan

Wij zijn Marian en Jef. Je kunt meer over ons vinden door op onderstaande knop te klikken.

Missie

Vanuit de bundeling van onze competenties ondersteunen wij het opgroeien van het (ongeboren) kind

Visie

Het kind vanaf preconceptie tot 18 jarige leeftijd wordt centraal gesteld. Gedurende deze hele periode wordt door alle betrokken zorgverleners de meest optimale gezondheid nagestreefd. Het kind en zijn directe omgeving worden met respect, passende steun en begeleiding ondersteunt. De gestroomlijnde en intensieve samenwerking tussen de (eerstelijns) partijen van de Meierij/ Den Bosch, biedt een platvorm waaruit kwalitatief hoogwaardige en veilige geboortezorg naadloos overloopt in de zorg en begeleiding binnen de jeugdgezondheidszorg.

Kwaliteit

Alle ketenpartners op deze site hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Iedere beroepsvereniging heeft zijn eigen kwaliteitseisen waaraan voldaan moet worden.

Deze verloskundigen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister verloskundigen

Hoofdpartners

  • Verloskundigenpraktijk 's-Hertogenbosch
  • Verloskundigenpraktijk Vita Nova
  • Verloskundige praktijk Bij Volle Maan
  • Welkom Kraamzorg
  • IVT Kraamzorg
  • Natus Kraamzorg
  • GGD Hart voor Brabant / JGZ
  • Centrum voor Jeugd en gezin
  • Coöperatie ’s-Hertogenbosch en omstreken

Klachtenregelement

Wanneer een klacht niet opgelost kan worden met een gesprek, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de betreffende vakvereniging.

Aanmelden Verloskundigenpraktijk

Zodra je zwangerschapstest positief is mag je je aanmelden bij de verloskundige. Zij zal een afspraak met je maken voor een eerste echo en intakegesprek.


Contactformulier